uitbesteden of zelf doen

Organisaties focussen zich op hun kernactiviteiten of willen om diverse redenen niet (meer) investeren in (traditionele) postkameractiviteiten. En gaan over tot uitbesteden van de dienstverlening. Andere organisaties maken eerst (delen van) de informatieketen ‘lean and mean’ en besteden deze dan vervolgens uit. Weer anderen besteden de bulkactiviteiten uit (vaak de uitgaande fysieke klantoutput) en maken zo meer tijd vrij voor de centrale verwerking van complexe en tijdrovende klantverzoeken ongeacht het communicatiekanaal dat gebruikt wordt. Ook overwegen organisaties het vergaren, verwerken en verrijken van klantinformatie in huis te centraliseren om minder afhankelijk te zijn van externe dienstverleners. Hoe het ook zij, het uitbesteden of zelf doen vraagt om veel management aandacht. Juist de aansturing, processen, technologie en diensten van een bedrijfsbrede dienstverlener (zoals een postkamer) kunnen complex zijn. Docfacta merkt dat het management zich er uiteindelijk toch op verkijkt, transities langer duren of dat de kostprijs stijgt.