Implementeren procesverbeteringen

Regelmatig volgt uit het uitgebrachte advies de vraag om het implementatietraject ook te begeleiden en gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor het resultaat. De implementatie heeft betrekking op fysieke en digitale inkomende en uitgaande informatiestromen en de activiteiten die in de keten plaatsvinden. Het is gericht op efficiëntie, tijdigheid en kwaliteit van de dienstverlening en vastgelegd in SLA, SLR en DAP. Vaak wordt de administratieve taken in de organisatie overgebracht naar een (pre)processing informatie servicecenter, postkamer of DIV-afdelingen en voorts (verder) gedigitaliseerd en geautomatiseerd.

De verantwoordelijkheden komen daarmee lager in de organisatie te liggen en het gebruik van ondersteunende technologie neemt toe. Niet in de laatste plaats omdat enerzijds vanuit wetgeving controle op data en content belangrijker wordt en fouten een organisatie kwetsbaar maken en anderzijds het beheren en beheersen van informatieverwerking steeds kostbaarder wordt. De enorme groei van klantdata en (geëiste) controle op de verwerking nopen organisatie tot het minimaliseren van overdrachtsmomenten (kop-staartbewerkingen; anominiseren) en structuur (dataminimalisatie). De ervaring van Docfacta is dat kleine aanpassingen in de informatieketen heel vaak al structuur en overzicht geeft en er ook positieve neveneffecten meetbaar zijn.