Business Consultancy

De factoren die invloed hebben op de efficiency van een informatieproces zijn legio. 

Gezien de impact en snelheid waarin zich nu de veranderingen voltrekken is het voor een organisatie bijna ondoenlijk om zich een beeld te vormen van deze ontwikkelingen, mogelijkheden en risico’s.

Docfacta’s ervaring en kennis van de markt helpt ons organisaties advies te geven op het gebied van het: