Docfacta structureert informatie

Business oplossingen voor informatiemanagement in bedrijfsprocessen

Business Consultancy

Organisaties vragen Docfacta voor analyses en adviezen over interne document- en informatieprocessen. Met onze kennis en inzichten ontwikkelen we bottom up efficiency in de digitale informatieketen en besparen we kosten.

docfacta document management project management

Interim management

Als interim manager stuurt en begeleidt Docfacta een periode de informatie- verwerkende afdelingen in uw organisatie en onderzoekt en realiseert tevens efficiency in de informatiestromen.

docfacta dms business consultancy

Guided conversations

Door videobellen te combineren met gestructureerde online conversatie (scripts) wordt uw boodschap eenduidig overgebracht en vastgelegd. Idiligo is een businessoplossing die conversie verhoogt.

informatie stroomlijnen, sales enablement

Wie we zijn en wat we doen

Docfacta is een zelfstandig bureau dat zich, sinds 2007, heeft gespecialiseerd in het structureren en beheersen van informatie(stromen), zodat informatie efficient (her)gebruikt wordt. Dit uit zich in het uniformeren, standaardiseren en  begeleiden van diverse activiteiten in de informatieketens bij organisaties (profit/non-profit). 

Door digitalisering en automatisering (soms in combinatie met robotisering) ontstaan moderne  digitale postkamers, informatie (pre)processing centers of DIV-afdelingen als belangrijke interne  partner in het primaire bedrijfsproces. Docfacta adviseert vanuit deze dienstverlening én de efficiency van het bedrijfsbrede informatieproces ook over het bewust ‘zelf doen’ dan wel uitbesteden van activiteiten in de informatieketen. En, desgewenst, begeleidt Docfacta ook de transitie.

Docfacta heeft continuïteit en slimme toepassingen hoog in het vaandel staan, zodat we kunnen putten uit brede kennis en ervaring, maar ook samenwerken met toegewijde professionele ketenpartners. 

Wat klanten zeggen over Docfacta

“Empathisch vermogen is cruciaal in een veranderingstraject". Samen met Mark hebben we binnen Aegon het programma Digitale Postkamer 2.0 opgezet en uitgevoerd. Het was een lange en intensieve periode waarbij we zowel intern als extern een veranderingstraject hebben uitgevoerd. Het programma is inmiddels met succes afgerond. De kennis van Mark over documentlogistiek is erg belangrijk geweest om het Programma te doen slagen. Maar Marks empatisch vermogen is wellicht het belangrijkste geweest in het gehele traject. We hebben het werk van vele medewerkers veranderd of is verdwenen, dat geeft spanning en onzekerheid bij medewerkers. Empatisch vermogen is dan belangrijk om veranderingen juist door te voeren. Mark, bedankt voor jouw bijdrage binnen het programma Digitale Postkamer.
informatie management aegon
Drs. Piet Koetsier, EMIA, Programma Manager
AEGON NV

Onze Klanten