Wie is DocFacta?

Wij zijn een zelfstandig adviesbureau dat zich heeft gespecialiseerd in het verduurzamen van informatie. Dit uit zich in het begeleiden en aansturen van veel en uiteenlopende activiteiten gericht op het beheersen van informatiestromen. Veelal als projectleider of als adviseur. Ook interim management met de focus op document- en informatieprocessen is een activiteit.

Mark Dubbeld

Eigenaar DocFacta:
DocFacta heeft kennis en ruime ervaring met het werken met inkomende en uitgaande informatieprocessen bij grote (klant)gegevensverwerkende organisaties. Maar we weten ook de interne processen te analyseren en verbeteringen voor te stellen en te implementeren. De management werkzaamheden richten zich veelal op de begeleiding van medewerkers in de snel veranderende wereld van gegevensverwerking en informatietechnologieën. Het bewust verbeteren van klantcontacten en informatie met behulp van informatietechnologie. Het gebruik van deze technologie ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen draagt bij aan verhoging van de kwaliteit, gedoseerde inzet van middelen en kostenbeheersing. Deze trend is zichtbaar, omdat de informatiemaatschappij sterk gericht is op participatie. Individuen hebben vele mogelijkheden om informatie te delen of worden verleid (oa door sociale media) informatie te delen, bewust of onbewust. Vooral gegevensverwerkende organisaties kunnen zich niet aan deze trend onttrekken en hebben bovendien te maken met de mondige klant. En dus is een duurzaam informatiehuishouden een vereiste.

Helaas, schort het te vaak aan visie en kennis over de effectiviteit en de efficiëntie van de informatiestromen

Organisaties investeren in duurzame producten en duurzame productieprocessen. Iedereen herkent en erkent dat we in een informatietijdperk leven, maar het adequaat omgaan met informatie is lastig en, in meer of mindere mate, onbekend terrein. Want hoe bepaalt uw organisatie het informatieaanbod aan de klant en welk beeld creëert het van uw organisatie? Wordt dit beeld positief beïnvloed door het beheren en beschikbaar stellen van relevante gegevens online? Het blijkt lastig om consistent te zijn in het vergaren van klantinformatie ongeacht het gebruikte communicatiekanaal. Ook beheren organisaties eensluidende klantgegevens in verschillende databases of vragen bij hun klanten naar de bekende weg. Kortom, in het proces van vergaren van informatie, het verrijken en hergebruiken en beschikbaar stellen ervan zijn veel verbeteringen nodig en mogelijk. Het werken met informatie kan weldegelijk duurzaam.

Directional Signs

“Onze visie: Wij zien een groeiend besef en belang om duurzaam met informatie om te gaan”

“Onze missie: ondersteunen in het verduurzamen van informatie en opdrachtgevers bewust te maken van het gebruik van informatietechnologie

We dragen bij aan de realisatie van organisatie-doelstellingen door kennis en ervaring te delen op het gebied van verzamelen, automatiseren, verrijken, beheren en beschikbaar stellen van relevante (klant)informatie in de keten klant-organisatie-klant. En in het borgen van deze kennis bij procesregisseurs van organisaties. De kern hiervoor ligt in innovatie door ontdekken, samenwerken en plezier.