Portfolio / Project

Postproces analyse en verbetervoorstellen

Voor ONVZ (een innovatieve zorgverzekeraar) is de situatie van de documentverwerkende activiteiten en verbeteringen beschreven en gepresenteerd. “Onze focus op verbeteringen die wenselijk zijn voor doelmatige processen”.. Arrows Aray no shadow

De opdracht was tweeledig. Naast een weergave van “wat is er wel en wat niet” in het documentlogistieke domein, is ook de gewenste situatie beschreven. Vanuit de behoefte van het management om meer “digitaal” te werken is onderzocht op welke wijze documentmanagement-oplossingen in de IT-strategie passen en welke consequenties dit heeft op processen, wetgeving en voor gebruikers en medewerkers van onze afdeling documentverwerking. De weg waar langs de veranderingen plaats kunnen vinden en het tijdspad is aan het management gepresenteerd.

De opbrengsten:

  • Beschrijving van visie op documentmanagementontwikkelingen
  • Verbetervoorstellen voor documentmanagementprocessen
  • Meerjarenplanning in relatie met gerelateerde projecten

Gerelateerde projecten