Het magazine VIP publiceerde in februari 2015 mijn artikel over de digitalisering en automatisering van inkomende documenten en emailberichten bij Aegon. Deels is het proces uitbesteed en deels vinden de activiteiten intern bij Aegon plaats. Door het gebruik van informatietechnologieën en het aansluiten van diverse processen is het project succesvol en geeft het Aegon een sterke boost in het efficiënt gebruik van beschikbare informatie en multichannel. Lees het artikel hier:Artikel Aegon VIP 2015